Thursday, 1 December 2011

Syarat-syarat wajib solat

  1. Islam - Tidak wajib bagi orang kafir
  2. Baligh - Tidak wajib bagi orang yang belum cukup umur
  3. Berakal - Tidak wajib bagi orang yang gila
  4. Suci - Suci daripada haid dan nifas

No comments:

Post a Comment