Tuesday, 22 November 2011

Pahala dan Dosa

Apa itu pahala?
Pahala ialah balasan baik yang dikurniakan Allah kepada hambanya kerana mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya.

Apa itu dosa?
Dosa ialah balasan buruk di akhirat ke atas hamba yang meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangannya.