Thursday, 1 December 2011

Cara-cara mendapat pahala

  1. Menepati hukum syarak
  2. Disertai niat yang ikhlas
  3. Melakukan perkara kebaikan
  4. Meninggalkan perkara yang dilarang

No comments:

Post a Comment