Thursday, 1 December 2011

Kesan-kesan solat

  • Menjadikan seseorang itu berdisiplin
  • Bertanggungjawab dan ikhlas
  • Insaf dan bersyukur kepada Allah
  • Peka kepada kepentingan masa
  • Menyihatkan tubuh badan
  • Mendorong seseorang menceburi bidang fardhu kifayah sperti industri pakaian dan sektor pembinaan
  • Dapat mencegah daripada melakukan kemungkaran. Firman Allah Taala, maksudnya "Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar". ( Surah al-Ankabut, ayat 45 )

No comments:

Post a Comment