Thursday, 1 December 2011

Syarat-syarat sah solat

  1. Suci daripada najis pada tubuh badan , pakaian dan tempat solat
  2. Menutup aurat
  3. Mangadap kiblat
  4. Yakin masuk waktu
  5. Suci daripada hadas

No comments:

Post a Comment